YŘkleniyor...

    20.     YILIMIZ     KUTLU     OLSUN  

 

 

HIRKAKÖYÜ 

 29 Ekim  Cumhuriyet Bayram─▒ Tüm Ulusumuza Kutlu Olsun

 NE MUTLU TÜRKÜM D─░YENE
 

 

Yazarlar :     Ba■lřk :
Makaleler / Mehmet
2009 H─▒rka K├Ây├╝ H├╝kka┼če Sultan ┼×enli─či A├ž─▒l─▒┼č Konu┼čmas─▒

 

Say─▒n Milletvekilim, Say─▒n Kayadüzü Belediye Ba┼čkan─▒m, Say─▒n CHP Merzifon ─░lçe Ba┼čkan─▒m, Say─▒n CHP ─░l Genel Meclisi Üyem
─░stanbuldan, Ankaradan, ─░zmirden ve Güzel Türkiyemizin her Yöresinden gelen De─čerli misafirlerimiz ve köylülerimiz ┼čenli─čimize ho┼č geldiniz. Öncelikle davetimize kat─▒lma nezaketini gösterdi─činiz için hepinizi Amasya ─░li Merzifon ─░lçesi H─▒rka Köyü Sosyal Yard─▒mla┼čma Kültür ve E─čitim Derne─či ad─▒na sayg─▒yla selaml─▒yorum.

Sizlere sivil toplum kurulu┼člar─▒ ve kendi derne─čim hakk─▒nda k─▒saca bilgi vermeye çal─▒┼čaca─č─▒m.

Sivil toplum kurulu┼člar─▒, resmi kurumlar d─▒┼č─▒nda ve bunlardan ba─č─▒ms─▒z olarak çal─▒┼čan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçlar─▒ do─črultusunda, üyelerini ve çal─▒┼čanlar─▒n─▒ gönüllülük usulüyle alan, kâr amac─▒ gütmeyen ve gelirlerini ba─č─▒┼člar veya üyelik ödemeleri ile sa─člayan kurulu┼člard─▒r. Sivil toplum kurulu┼člar─▒ Federasyon, oda, sendika, vak─▒f ve dernek ad─▒ alt─▒nda faaliyet gösterirler.

Dernekler belirli bir veya birden çok amac─▒ gerçekle┼čtirmek maksad─▒yla birden çok ki┼činin ( en az yedi ki┼činin) biraraya gelerek bu amaç u─čruna yasalar─▒n çizdi─či çerçevede faaliyette bulunan tüzel ki┼čiliktir. Bu ba─člamda Dernekler topluma yararl─▒ bir hizmet geli┼čtirmek için kurulmu┼č yasal topluluklard─▒r ve herkese yard─▒m etmek için kurulmu┼člard─▒r.

Ülkemizde bugüne kadar kurulan dernek say─▒s─▒ 208557, faaliyeti devam eden dernek say─▒s─▒ ise 82590 d─▒r. Bu rakamlar içerisinde büyük┼čehirlerin pay─▒ ─░stanbul 17472 dernekle %21,15, Ankara 8290 dernekle %10,03, ─░zmir 4459 dernekle %5,39 paya sahiptir. Amasya ise 82590 dernek say─▒s─▒n─▒n içerisinde 353 dernekle %0,42 lik bir pay sahibidir ve 81 il içerisinde 52 ci s─▒ralardad─▒r. Bu nedenle Amasyam─▒z─▒nda daha çok sivil toplum kurulu┼čuna ve derneklere ihtiyac─▒ vard─▒r.

Bizimde 1970 li y─▒llar─▒n ba┼č─▒nda ba┼člayan bu sevdam─▒z bir yard─▒mla┼čma sand─▒─č─▒ kurma denemesiyle ba┼člam─▒┼č ne yaz─▒k ki daha kurulamadan bitmi┼čtir.

1980 – 1990 y─▒llar─▒ aras─▒nda yine bir çal─▒┼čmam─▒z olmu┼č köylümüze ve çevremize faydal─▒ olmas─▒na ra─čmen ne yaz─▒k ki buda bitmek zorunda kalm─▒┼čt─▒r. Ancak bu çal─▒┼čmalar bu günkü derne─čimizin temelini olu┼čturmu┼čtur.

Nihayet bu Derne─čimiz 1997 y─▒l─▒n─▒n mart ay─▒nda köylülerimizle yap─▒lan bir toplant─▒yla çal─▒┼čmalar─▒na ba┼člam─▒┼č köylülerimizi bir araya toplayarak resmi dernek için ön çal─▒┼čmas─▒n─▒ yapm─▒┼čt─▒r. 1999 y─▒l─▒nda derne─čimizin resmi olarak devam etmesi gerekti─či dü┼čünülmü┼č ve gerekli çal─▒┼čmalar yap─▒larak ayn─▒ y─▒l─▒n 27 mart günü “AMASYA ─░L─░ MERZ─░FON ─░LÇES─░ HIRKA KÖYÜ SOSYAL YARDIMLA┼×MA KÜLTÜR VE E─×─░T─░M DERNE─×─░” TÜZEL K─░┼×─░L─░─×─░NE KAVU┼×MU┼×TUR. Dernek merkezi ─░stanbul Bahçelievler Yenibosna olarak belirlenmi┼č ve burada Lokalli bir dernek merkezi aç─▒lm─▒┼čt─▒r.

Derne─čimiz bu süreç içerisinde çe┼čitli etkinlikler yapm─▒┼č, çe┼čitli toplant─▒lar yapm─▒┼č, Gerek üyelerimizin gerekse ─░stanbul da ya┼čayan tüm köylülerimizin üzüntülü ve sevinçli günlerinde yanlar─▒nda olmaya çal─▒┼čm─▒┼čt─▒r. Özellikle hastal─▒k durumlar─▒nda ve cenazelerde yard─▒mla┼čma konusunda gerekli hassasiyeti göstermi┼č elinden geleni yapmaya çal─▒┼čm─▒┼čt─▒r. Kurdu─ču Bir SMS sistemi ile çok önemli olaylarda üyelerine ve köylülerine ula┼čm─▒┼č onlar─▒ haberdar etmi┼čtir. Bir internet sitesi kurmu┼č bu yolla da üye ve köylülerine hizmet vermenin gayreti içerisinde olmu┼čtur.

2008 y─▒l─▒ 24 Aral─▒k itibariyle de 55 Köy, il, ─░lçe ve Amasya’n─▒n çe┼čitli meslek derneklerinin olu┼čturdu─ču “AMASYA DERNEKLER FEDERASYONU ADEF” in de üyesi olmu┼čtur.
Bütün Köy derneklerinde oldu─ču gibi bizim derne─čimizin de çok s─▒k─▒nt─▒lar─▒ olmu┼čtur. Gerek ekonomik gerekse üye kat─▒l─▒m─▒ konusunda problemleri vard─▒r. Derneklerin Ekonomik boyutlar─▒n─▒ bu i┼če beraber gönül verdi─čimiz ve halihaz─▒rda beraber omuzlamaya çal─▒┼čt─▒─č─▒m─▒z arkada┼č─▒m M.SARIÇOBAN izah edecek. Ben derneklere olan ilgi ile ilgili olarak birkaç cümle etmek istiyorum. Üzülerek söyleyeyim ki ülkemizde derneklere olan ilgi belirli bir seviyenin üzerine ç─▒kamam─▒┼č köyümüzde ve köylümüzde ise neredeyse yok denecek kadar az olmu┼čtur. Dernekler sadece köy ve köylüler içinde laz─▒m olan bir ┼čey de─čildir. Sadece piknik yapmak ┼čenlik düzenlemek için de─čil Derneklerimizin sosyal kültürel ekonomik ve tüm ya┼čam─▒m─▒zda büyük önemi vard─▒r. Dernekler tüzüklerinde yaz─▒l─▒ amaçlar─▒ do─črultusunda yapmak istediklerini derneklerine olan ilgiyle ve üye say─▒lar─▒n─▒n artmas─▒yla gerçekle┼čtirirler. Üye say─▒s─▒n─▒n artmas─▒ üye aidatlar─▒n─▒n düzgün ödenmesiyle üyelerinin istedikleri ┼čeyleri yapabilir burs verebilir sosyal yard─▒mla┼čmay─▒ ancak o zaman gerçekle┼čtirebilirler. Aksi takdirde birkaç ki┼činin çabas─▒yla bir müddet ya┼čamlar─▒n─▒ devam ettirir sonrada yok olmaya mahkum olurlar.

Bu konuda köylülerimizi derneklere ve de köyümüzün derneklerine daha ilgili olmaya, sahip ç─▒kmaya davet ediyorum. Sevgili gençler Büyük Atam─▒z─▒n dedi─či gibi sizler bizim gelece─čimizsiniz. Bu nendenle sizler bizden en az bir ad─▒m ilerde olacaks─▒n─▒z. Bilginiz, görgünüz, beceriniz ve de ho┼čgörünüz bizden en az bir ad─▒m önde olmak zorundad─▒r. Tabiî ki e─čitim ve ö─čreniminizde bizden ileride olmal─▒d─▒r. Sizlerden Derne─čimizin ve bizim yapmaya çal─▒┼čt─▒─č─▒m─▒z güzel ┼čeylerin gerçek sahipleri olman─▒z─▒ bu derne─činizide sahiplenmenizi istiyoruz. Sevgili han─▒mlar sizlerin olmad─▒─č─▒ yerde hiçbir┼čey olmaz. Derneklerimizde yeteri kadar bayan üye olmamas─▒n─▒n s─▒k─▒nt─▒s─▒n─▒ y─▒llarca çektik ve de hala çekmekteyiz. Derne─čimizde ┼ču anda bayan üye say─▒s─▒ 8 dir ve üye say─▒m─▒z─▒n ancak %13 ü kadard─▒r. Bu say─▒ en az %50 olmal─▒d─▒r. Bu dernekler sadece erkeklerin derne─či de─čildir. Sizlerdende özellikle rica ediyorum derneklerimize üye olun, katk─▒da bulunun.

─░stanbulday─▒z, Ankaraday─▒z, Köydeyiz demeden destekleyip ileriye götürmek için elimizden geleni yapal─▒m.

Burada do─čup büyüyenlerin bir vesileyle de olsa köylerine gelmesi gerçekten mutluluk verici bir geli┼čmedir. Birlik ve beraberlik içerisinde yap─▒lan her çal─▒┼čma ve faaliyet destek görür, güç bulur. Bugünler birlik, beraberlik, dayan─▒┼čma, yard─▒mla┼čma günüdür. ┼×enli─čin haz─▒rlanmas─▒nda eme─či geçenleri kutluyor, birlik ve dayan─▒┼čman─▒n daima her yerde olmas─▒n─▒ diliyorum. ” Bu vesileyle Derne─čimizde Gerek Yönetim kurulu gerek Denetim kurulunda görev yapan, derne─čimize faydas─▒ dokunan herkese ve üyelerimize te┼čekkür ediyorum. Bu ┼čenli─či düzenlemekte eme─či geçen herkese ve Bugün bu ┼čenli─če kat─▒lan siz de─čerli misafirlerimize ayr─▒ca çok te┼čekkür ediyor, Hepinize sayg─▒lar sunuyorum.


Mehmet KOÇAK
Amasya ─░li Merzifon ─░lçesi H─▒rka Köyü

Sosyal Yard─▒mla┼čma Kültür ve E─čitim Derne─či Ba┼čkan─▒
15.08.2009
HIRKA KÖYÜ

Yazar Adř : Mehmet Ko├žak
Eklenme Tarihi : 1313700557
Bu makale 1906 ki■i tarafřndan okundu.
Bu Makaleye Yapřlan Yorumlar
Bu Makaleye Ait Kayřtlř Yorum Bulunamadř.
Bu Makaleye Yorum Yapřn
Yorum yapabilmek išin lŘtfen Řye giri■i yapřnřz.
GŘncel Ekonomi Haberleri