YŘkleniyor...

    20.     YILIMIZ     KUTLU     OLSUN  

 

 

HIRKAKÖYÜ 

 29 Ekim  Cumhuriyet Bayram─▒ Tüm Ulusumuza Kutlu Olsun

 NE MUTLU TÜRKÜM D─░YENE
 

 

Yazarlar :     Ba■lřk :
Makaleler / Mehmet
"02 TEMMUZ 1993 S─░VAS"

 

02 TEMMUZ 1993 S─░VAS
S─░VAS OLAYLARI HAKKINDA LÜTF─░ KALEL─░ ─░LE YAPMI┼× OLDU─×UMUZ  VE HABERLER BÖLÜMÜNDE YAYINLADI─×IMIZ KONU┼×MAYA SORULARIMIZ VE YAPTI─×I YORUMLARI :
MS -Sivas’taki etkinli─či kimler düzenlemi┼čti?
LK- Bu etkinli─či Kültür Bakanl─▒─č─▒n─▒n deste─či ile, Pir Sultan Abdal Kültür Derne─či düzenlemi┼čti .
MS-─░lk defa m─▒ düzenleniyordu?
LK-Hay─▒r. Daha önce ayn─▒ etkinlik 4 y─▒l Sivas’ta Ama Banaz köyünde yap─▒lm─▒┼čt─▒. Bu sefer Bakanl─▒─č─▒n da katk─▒s─▒ ile Uluslarars─▒ bir etkinlik olarak an─▒lmak üzere Sivas Merkezine de al─▒nm─▒┼čt─▒.
MS-Amac─▒ neydi?
LK-Etkinli─čin Türkiye genelinde duyurulabilmesi ile Pir Sultan Abdal─▒n halktan yana, zalime kar┼č─▒ dik duru┼čunu anlatmas─▒ amaçlan─▒yordu. Bunu yaparken buraya davet edilen sanatç─▒lar─▒n, yazarlar─▒n, önemli insanlar─▒n olmas─▒ laz─▒m ve gerekir diye dü┼čünmü┼čler.
MS-Bakanl─▒─č─▒n katk─▒s─▒ ne ölçüdeydi?
LK-Kültür Bakanl─▒─č─▒n─▒n katk─▒s─▒yla, Sivas’─▒n simgesi olan Â┼č─▒klar Ozan─▒n─▒n heykeli yap─▒ld─▒.
MS-Â┼č─▒klar an─▒t─▒, ne zaman dikildi ve neyi temsil ediyordu?
LK-Olaydan önce 1 Temmuzdan önce oraya geldi, dikildi. Sivas’ta Pir Sultan Abdal’dan Â┼č─▒k Veysel’e kadar yüzlerce yeti┼čmi┼č de─čerli ozan─▒ var. Sivas’─▒ ozanlar kenti olarak simgeliyordu o an─▒t. O gün y─▒k─▒ld─▒. Bitti. Bir daha yap─▒lmas─▒ da mümkün de─čil. K─▒rd─▒lar, parçalad─▒lar, yerlerde sürüklediler.
 MS- Kimler vard─▒, hat─▒rlayabildi─činiz*
LK-Aziz Nesin ba┼čta olmak üzere, Profesörler, Bilim Adamlar─▒, Sanatç─▒lar bir liste halinde düzenlenmi┼č.Bu arada beni de bunlar─▒n içiresinde laik görmü┼čler, bir konu┼čmada bana hak tan─▒m─▒┼člard─▒.
MS-Bu ça─čr─▒da Alevi-Sünni ayr─▒m─▒ yok de─čil mi?
LK-Yok. Yok. Yani bir Aziz Nesin Sünni’dir, ama devrimci, ilerici, halkç─▒, Cumhuriyetçi, Atatürkçü bir kimli─či var.
MS-Da─č─▒t─▒lan bildirileri nas─▒l edindiniz. Size verildi mi?
LK-Herkese da─č─▒t─▒ld─▒, bizde ald─▒k okuduk. “Sivas’─▒n Katliam─▒ ve ┼×eriat” adl─▒ kitab─▒mda Ben bu olay─▒n belgeselini yapt─▒m. Kitap Yay─▒nland─▒ ve iki bas─▒m yap─▒ld─▒. O dönemin bütün belgelerini koydum o kitab─▒ma, hepsi var.
MS-Olaylar─▒n bast─▒r─▒lmas─▒nda Erdal ─░nönü’nün bir etkisi olamazm─▒yd─▒?
LK-Olmaz olurmu. Erdal Beyin yanl─▒┼č bilgilendirdi─čine inan─▒yorum.
MS-Bu olaylar─▒n Aziz Nesin yüzünden oldu─čunu inand─▒rmaya çal─▒┼čt─▒lar. Gerçekten böyle olabilirmi?
LK-Hiç ilgisi yoktur. Burada organize edilmi┼č bir Cumhuriyet kar┼č─▒t─▒ eylem vard─▒.
MS-Esas amaç Aziz Nesin’i cezaland─▒rmaksa neden o kadar insana öldürdüler. Bir ki┼či için bu kadar katliama gerek var m─▒ ki?
LK-Dedim ya, O bahane. Asl─▒nda Cumhuriyet dü┼čmanl─▒─č─▒ var. “ Cumhuriyet Sivas’ta kuruldu, Sivas’ta y─▒k─▒lacak” slogan─▒ her ┼čeyi ortaya koyuyor. Burada yap─▒lan hareket bir tek ki┼čiye yap─▒lan bir hareket de─čil.
 Olaydan iki gün sonra bas─▒na Malatya valisinin bir aç─▒klamas─▒ yans─▒d─▒. Olaydan iki gün önce Aczmendiler iki otobüs dolusu Sivas’a gelmi┼čler. Gerekçeleri de “Cuma namaz─▒n─▒n her hafta de─či┼čik yerde k─▒l─▒nmas─▒ daha çok sevapm─▒┼č”. Bu gelen ki┼čiler daha sonra aç─▒kland─▒. ─░çlerinde, ─░bda-c var,Hizbullah var, Aczmendiler var. Tüm ─░slamc─▒ terör örgütleri militanlar─▒ oraya gelmi┼č. Bunlara 93 ö─črenci turdu tahsis edilmi┼č. A─č─▒rlanm─▒┼č. Yemi┼čler, içmi┼čler, yatm─▒┼člar. Bunlara yatakl─▒k yapm─▒┼člar. Kim, o dönemin Belediye Ba┼čkan─▒ Refah Partili Temel Karamollao─člu. Bunlar─▒n hiç birinden haberim yok diyor. ─░nkâr ediyor. Vali bu kalabal─▒─č─▒ su s─▒k da─č─▒t diye Temel Karamollao─člu’na talimat veriyor ama talimat yerine getirilmiyor.” En büyük ba┼čkan bizim ba┼čkan” diye o kalabal─▒k bunu omuzlarda ta┼č─▒yor. O da“ kazan─▒z mübarek olsun” diye onlara gönderme yap─▒yor.Ayn─▒ gün oluyor bunlar.
MS-Takviye güç istenmemi┼č mi?
LK-Vali ─░çi┼čleri Bakan─▒n─▒ ar─▒yor. Burada güç simgesi olacak herhangi bir etkinli─če kar┼č─▒ koyacak gücü yeterli görmüyor. On-on be┼č bin ki┼činin oldu─ču tespit edilmi┼č. Bunlar─▒n da─č─▒lmas─▒ için silahl─▒ gücün takviye edilmesini istiyor.Gelmiyor kimse, askeriye de gelmiyor. Belediye Ba┼čkan─▒ ─░çi┼čleri Bakan─▒n─▒ ar─▒yor. “Efendim her ┼čey kontrolümüz alt─▒nda siz hiç merak etmeyin” diyor. Do─čru her┼čey kontrolü alt─▒nda Bakan da bunu iyi niyetli alg─▒layarak “her ┼čey kontrol alt─▒ndaysa mesele yok” diyor. Ama insanlar yak─▒l─▒yor. Burada yak─▒lan insanlar─▒n say─▒s─▒ 35 dir. 2 si otel görevlisi 33’de konuktur. Bunlar─▒n içerisinde 12 ya┼č─▒ndan daha çocuk Koray Kaya adl─▒ çocuk da var. 17-18 ya┼č─▒nda gencecik k─▒zlar ve çocuklar var.  Peki, bunlar─▒n günah─▒ neydi? Ne yapm─▒┼člard─▒? Hiçbir kar┼č─▒ duru┼člar─▒ yoktu.
MS-Soyk─▒r─▒m gibi nerdeyse? Önceden haz─▒rlanm─▒┼č gibi?
LK- Bir soyk─▒r─▒mda diyebiliriz ama bu ölen canlar─▒m─▒z─▒n içinde Sünni ayd─▒nlar─▒m─▒zda var. Hatta Ankara’dan gelen davetliler aras─▒nda Hollanda’dan gelmi┼č bir bayan var. O da öldürüldü. Bilinçli olarak ve tamamen organize edilmi┼č bir katliam var. Bu katliamdan kimse kendini sorumlu tutmak istemiyor. ┼×u anda yönetici olanlar bir aç─▒klama yap─▒yor “Efendim bu rezil düzenin i┼čiydi.” O rezil düzenin içinde bunlar da vard─▒. Buradaki Belediye ba┼čkan─▒ Refah Partili Temel Karamollao─člu’dur. Refah Partili ve  bir dönem Adalet Bakanl─▒─č─▒ yapan ┼×evket Kazan avukat cübbesini giyerek bunlar─▒ savundu. Bakanl─▒k koltu─čunda otururken hapishanelere giderek bu katilleri ziyaret etti, sahiplendi.
MS-Suçlular kaçmas─▒n diye önlem al─▒nmamd─▒?
LK- O gece Sivas d─▒┼č─▒na ç─▒kma yasa─č─▒ kondu. Ama Sivas d─▒┼č─▒na ç─▒kmay─▒ b─▒rak Türkiye’nin d─▒┼č─▒na ç─▒k─▒yor bu katillerin ço─ču. Bunlardan yurtd─▒┼č─▒nda oldu─čunu sand─▒─č─▒m─▒z ama Türkiye’de ya┼čayanlar var. Bunlar kimin himayesinde nas─▒l bar─▒nm─▒┼člar.
MS-Zamana┼č─▒m─▒na ne dersiniz?
LK-Durdular, durdular, zaman a┼č─▒m─▒ ile de suçlular─▒ aklad─▒lar. Bir insanl─▒k suçu bu, zaman a┼č─▒m─▒ olur mu? Güya “tutuklu olanlar suçsuzmu┼č.” Onlar─▒n evlatlar─▒ büyüklerimizi ziyaret etmi┼č, a─člam─▒┼člar, “bizim babam─▒z masum” demi┼čler. Peki, ölenler suçlumuydu? Bu ölen insanlar─▒n anas─▒na, babas─▒na, sevgilisine, can─▒na, çocu─čuna gidilip de bir kere hal ve hat─▒rlar─▒ soruldu mu? Bunlar─▒n çektikleri ac─▒lar─▒ hiç duyuldu mu? Ac─▒lar─▒ payla┼č─▒ld─▒ m─▒? Hepsi hay─▒r.
MS-O zaman iktidardaki partilerden biriside Sosyal Demokratlar d─▒. Ama olay engellenmedi.
LK-Evet, koalisyon hükümeti vard─▒. Otuz bakanl─▒k koltu─čunda otursan─▒z da bir anlam─▒ yoktur. Devlette kadrola┼čm─▒┼č iseniz kadrolu yap─▒ ile devleti yönetirsiniz.
Burada Vali devleti temsil ediyor. Devletin en yetkili ki┼čisi de─čil mi? Onun emrini kim yerine getirecek, polis getirecek, asker getirecek, Belediye Ba┼čkan─▒ getirecek. Ama bu valinin emrini kimse yerine getirmiyor. Biraz önce de söyledim. Komiserin yan─▒nda polis memuru yaral─▒ bir adama sald─▒r─▒yor. Böyle bir ┼čey olur mu? Demek ki belli bir kadro var. Devlet soyut bir kavramd─▒r. Devleti anlaml─▒ k─▒lan içindeki organlard─▒r, kurumlard─▒r. Bu kurumlarda görev alan insanlard─▒r. O insanlar iyi niyetli iseler iyi yöneticiler olu┼čur.
Hitler Almanya’s─▒ dönemi en iyi örnektir. Bu günkü Almanya ayn─▒ dü┼čüncede ki insanlarla m─▒ yönetiliyor. O günde devletin ad─▒ Almanya’yd─▒ bu gün de. Devletin ┼ču bu olmas─▒ hiç önemli de─čil. ─░çindeki elemanlar─▒ kafa yap─▒s─▒ ve ne oldu─ču önemli.
MS-Sivas Merkezdeki etkinlikler bitmi┼č miydi?
LK-Bitmemi┼čti. Ö─čleden sonraki konu┼čmac─▒lar konu┼čmalar─▒n─▒ yapamad─▒lar. Ayr─▒ca Kültür Merkezinde yap─▒lacak etkinlik ak┼čama kadar sürecekti. Bunlar yap─▒lamad─▒.
MS-Siz yapm─▒┼č m─▒yd─▒n─▒z?
LK-Yok ben 3. Günü köyde yapacakt─▒m.. Yani etkinli─čin ikinci a┼čamas─▒na denk gelen Banaz köyünde yapacakt─▒m.
MS-O dönemde bu günkü kadar tan─▒nm─▒┼č m─▒yd─▒n?
LK-Hay─▒r, o olaylarda beni pek tan─▒nm─▒yordum. Sivas olaylar─▒ ile daha çok tan─▒nd─▒m.
MS-O etkinlikte konu┼čman─▒z─▒n konusu neydi? Ne hakk─▒nda konu┼čma yapacakt─▒n─▒z?
LK-Orada da yap─▒ya uygun olarak “dostluk ve karde┼člik” hakk─▒nda konu┼čma yapacakt─▒m.
MS-Duydu─čum kadar─▒yla, do─čum tarihiniz olay tarihi ile ayn─▒ym─▒┼č. Do─čru mu?
LK-Evet do─črudur. Bana kaç do─čumlusun diye de soruyorlar. ─░ki do─čumlu oldu─čumu söylüyorum. O nas─▒l olur diyorlar. Bak diyorum Birincisi 2 Temmuz 1939 Malatya anadan do─čma ─░kincisi do─čum yine 2 Temmuz 1993 Sivas yang─▒n─▒ndan do─čma öyle olunca ┼ču anda 19 ya┼č─▒nday─▒m.
MS-Yani, o olayla siz de ölseydiniz do─čum gününüzde mi ölecektiniz?
LK-Evet aynen öyle 2 Temmuz 93 – 2 Temmuz 39, üçle dokuzu yer de─či┼čtirdi─činde ayn─▒ tarih oluyor. Çokta uyumlu de─čil mi?
Te┼čekkür Ediyorum
Mehmet Sar─▒çoban
2012/Haziran
Silivri/─░stanbul
 
Yazar Adř : Mehmet Sar─▒├žoban
Eklenme Tarihi : 1341304383
Bu makale 2139 ki■i tarafřndan okundu.
Bu Makaleye Yapřlan Yorumlar
Bu Makaleye Ait Kayřtlř Yorum Bulunamadř.
Bu Makaleye Yorum Yapřn
Yorum yapabilmek išin lŘtfen Řye giri■i yapřnřz.
GŘncel Ekonomi Haberleri