YŘkleniyor...

    20.     YILIMIZ     KUTLU     OLSUN  

 

 

HIRKAKÖYÜ 

 29 Ekim  Cumhuriyet Bayram─▒ Tüm Ulusumuza Kutlu Olsun

 NE MUTLU TÜRKÜM D─░YENE
 

 

Yazarlar :     Ba■lřk :
Makaleler / Mehmet
DERNEKLER─░ TANIYALIM -1-

Dernekler 2908 say─▒l─▒ yasaya göre kurulurlar. Çok basit bir ┼čekilde, dernek sözünde ilk akla topluluk yada cemiyet gelir. Geni┼č anlamda dü┼čündü─čümüzde: Bir ad (isim) alt─▒nda toplanm─▒┼č ve ortak bir amac─▒ gerçekle┼čtirmek için kurulan yasal topluluktur. Bu topluluklar en az 7 (yedi) tüzel yada gerçek ki┼čiler taraf─▒ndan kurulur. Belli amaçlar─▒ vard─▒r. Belli bir merkez adresleri bulunmak zorundad─▒r. ─░zleyecekleri yollar─▒ yasal bir çerçeve içinde s─▒ras─▒ ile yazarak onay almak zorundad─▒rlar. Bu yaz─▒l─▒ belgeye "Tüzük" denir. Her derne─čin bir tüzü─čü olmak ve kurulu┼č izni al─▒rken Bakanl─▒─ča onaylatmak zorundad─▒r. Tüzükler dernekler için Anayasa niteli─čindedir. Yöneticiler tüzük d─▒┼č─▒nda hareket edemezler. Hiç bir siyasi partiye üye olamazlar. Dernek, özel bir kurumdur. Bu kurumu Gerçek ki┼či üyelerin aras─▒ndan seçilen ki┼čilerce yönetilirler. Yönetici; yönetim gücünü elinde bulunduran ki┼či yada ki┼čilerdir. Yöneticiler, Tüzüklerde belirtilmek ┼čart─▒ ile en az bir (1) y─▒l, en fazla üç (3) y─▒l için seçilirler. Yöneticiler dernek üyesi olmak zorundad─▒r. Dernek üyesi olma hakk─▒ Tüzükle belirlenir. 18 ya┼č─▒n─▒ bitiren herkesin üye olma hakk─▒ vard─▒r. Bu toplulu─ču olu┼čturan bireylerden herbiri Dernek Asil üyeleridir. Asil Üyeler, en geni┼č haklara sahip olan üyelerdir. Tüzükte belirtilmek ┼čart─▒ ile, derneklere maddi ve manevi yönden destek olan ve Asil üye olma hakk─▒ olmayan ki┼čiler Fahri ve Onur üyeleri olarak al─▒nabilirler. Fahri ve Onur üyeleri Derne─čin tüm faliyetlerinden yararlanabilir. Seçme ve seçilme haklar─▒ yoktur. Dernekler üyeleri oldu─ču sürece resmi bir kurumdur. Yedi ki┼čiden az üyesi olan Dernekler kapat─▒l─▒r.
Her üyenin bir oy kullanma hakk─▒ vard─▒r.
Tüm üyeler e┼čit haklara sahiptir. Üyeler oylar─▒n─▒ bizzat kendileri kullanmak zorundad─▒r. Vekaletle oy kullan─▒lmaz.
Bir derne─če üye olan ki┼či, Tüzü─čü okumu┼č ve kabul etmi┼č say─▒l─▒r. Yönetim Kurulunca belirlenen giri┼č ve ayl─▒k aidatlar─▒n─▒ ödemek en önemli sorumluluklar─▒ndand─▒r. Aidatlar d─▒┼č─▒nda al─▒nan paralara "Ba─č─▒┼č" denir. Üye olan veya olmayan herkes istedi─či miktarda Ba─č─▒┼čta bulunabilir. Görevlerini yerine getirmeyen üyelerin üyeli─či dondurulup toplant─▒larda bulunmas─▒ engellenir. Bu tür üyeler Genel Kurulun onay─▒ al─▒narak üyelikten dü┼čürülür. Dernek üyeli─či için kimse zorlanamaz. Her üye yaz─▒l─▒ istekde bulunmak ┼čart─▒ ile üyelikten ayr─▒labilir. Dernekleri yöneten organlar vard─▒r. Üyeli─či kesinle┼čmi┼č tüm üyelerin kat─▒l─▒m─▒ ile olu┼čan organa Genel Kurul denir. Tüm kararlar Genel Kurulca al─▒n─▒r. Genel Kurul, derne─čin yönetilmesi amac─▒yla "Yönetim" ve "Denetim" Kurulu üyelerini seçer. Derne─či temsil etmek, gelir gider hesaplar─▒ tutmak, tüzükle belirlenen do─črulultuda hareket ederek devaml─▒l─▒─č─▒ sa─člamak Yönetim Kurulunun görevidir. Derne─čin yasalara göre yönetilip yönetilmedi─čini takip eden organ ise Denetim Kuruludur. Tüm olumlu ve olumsuzluklar─▒ rapor halinde Genel Kurula yaz─▒l─▒ olarak bildirirler. Tüzüklerde de─či┼čiklikler Yönetim Kurulunun teklifi, Genel Kurulun onay─▒ ile gerçekle┼čir. Derne─čin kapat─▒lmas─▒ (feshi) da bu yolu izler. Dernekler Tüzükte belirtilen süre içerisinde genel kurulu toplamak ve tüm de─či┼čiklikleri Bakanl─▒─ča rapor etmek zorundad─▒rlar. Ayr─▒ca, 2908 say─▒l─▒ yasaya uymayan dernekler Bakanl─▒kca kapat─▒l─▒r.
B─░R SONRAK─░ YAZIMIZDA ─░STANBUL HIRKA KÖYÜ DERNE─×─░M─░Z─░ TANIYACA─×IZ. 06/06/2011
Mehmet Sar─▒çoban

Yazar Adř : Mehmet Sar─▒├žoban
Eklenme Tarihi : 2011/06/07
Bu makale 1800 ki■i tarafřndan okundu.
Bu Makaleye Yapřlan Yorumlar
Bu Makaleye Ait Kayřtlř Yorum Bulunamadř.
Bu Makaleye Yorum Yapřn
Yorum yapabilmek išin lŘtfen Řye giri■i yapřnřz.
GŘncel Ekonomi Haberleri