YŘkleniyor...

    20.     YILIMIZ     KUTLU     OLSUN  

 

 

HIRKAKÖYÜ 

 29 Ekim  Cumhuriyet Bayram─▒ Tüm Ulusumuza Kutlu Olsun

 NE MUTLU TÜRKÜM D─░YENE
 

 

K├Ây├╝m├╝z > Atat├╝rk K├Â┼česi

            

ATATÜRK'ün HAYATI

Mustafa Kemal Atatürk 1881 y─▒l─▒nda Selânik'te Kocakas─▒m Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katl─▒ pembe evde do─čdu. Babas─▒ Ali R─▒za Efendi, annesi Zübeyde Han─▒m'd─▒r. Baba taraf─▒ndan dedesi Haf─▒z Ahmet Efendi XIV-XV. yüzy─▒llarda Konya ve Ayd─▒n'dan Makedonya'ya yerle┼čtirilmi┼č Kocac─▒k Yörüklerindendir. Annesi Zübeyde Han─▒m ise Selânik yak─▒nlar─▒ndaki Langaza kasabas─▒na yerle┼čmi┼č eski bir Türk ailesinin k─▒z─▒d─▒r. Milis subayl─▒─č─▒, evkaf katipli─či ve kereste ticareti yapan Ali R─▒za Efendi, 1871 y─▒l─▒nda Zübeyde Han─▒m'la evlendi. Atatürk'ün be┼č karde┼činden dördü küçük ya┼člarda öldü, sadece Makbule (Atadan) 1956 y─▒l─▒na de─čin ya┼čad─▒.
*1911 y─▒l─▒nda ─░talyanlar─▒n Trablusgarp'a hücumu ile ba┼člayan sava┼čta, Mustafa Kemal bir grup arkada┼č─▒yla birlikte Tobruk ve Derne bölgesinde görev ald─▒. 22 Aral─▒k 1911'de ─░talyanlara kar┼č─▒ Tobruk Sava┼č─▒n─▒ kazand─▒. 6 Mart 1912'de Derne Komutanl─▒─č─▒na getirildi.*Ekim 1912'de Balkan Sava┼č─▒ ba┼člay─▒nca Mustafa Kemal Gelibolu ve Bolay─▒r'daki birliklerle sava┼ča kat─▒ld─▒. Dimetoka ve Edirne'nin geri al─▒n─▒┼č─▒nda büyük hizmetleri görüldü. 1913 y─▒l─▒nda Sofya Ate┼čemiliterli─čine atand─▒. Bu görevde iken 1914 y─▒l─▒nda yarbayl─▒─ča yükseldi. Ate┼čemiliterlik görevi Ocak 1915'te sona erdi. Bu s─▒rada I. Dünya Sava┼č─▒ ba┼člam─▒┼č, Osmanl─▒ ─░mparatorlu─ču sava┼ča girmek zorunda kalm─▒┼čt─▒. Mustafa Kemal 19. Tümeni kurmak üzere Tekirda─č'da görevlendirildi.
1914 y─▒l─▒nda ba┼člayan I. Dünya Sava┼č─▒'nda, Mustafa Kemal Çanakkale'de bir kahramanl─▒k destan─▒ yaz─▒p ─░tilaf Devletlerine "Çanakkale geçilmez! " dedirtti. 18 Mart 1915'te Çanakkale Bo─čaz─▒n─▒ geçmeye kalkan ─░ngiliz ve Frans─▒z donanmas─▒ a─č─▒r kay─▒plar verince Gelibolu Yar─▒madas─▒'na asker ç─▒karmaya karar verdiler. 25 Nisan 1915'te Ar─▒burnu'na ç─▒kan dü┼čman kuvvetlerini, Mustafa Kemal'in komuta etti─či 19. Tümen Conkbay─▒r─▒'nda durdurdu. Mustafa Kemal, bu ba┼čar─▒ üzerine albayl─▒─ča yükseldi. ─░ngilizler 6-7 A─čustos 1915'te Ar─▒burnu'nda tekrar taarruza geçti. Anafartalar Grubu Komutan─▒ Mustafa Kemal 9-10 A─čustos'ta Anafartalar Zaferini kazand─▒. Bu zaferi 17 A─čustos'ta Kireçtepe, 21 A─čustos'ta II. Anafartalar zaferleri takip etti. Çanakkale Sava┼člar─▒nda yakla┼č─▒k 253.000 ┼čehit veren Türk ulusu onurunu ─░tilaf Devletlerine kar┼č─▒ korumas─▒n─▒ bilmi┼čtir. Mustafa Kemal'in askerlerine "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum!" emri cephenin kaderini de─či┼čtirmi┼čtir.

Mustafa Kemal Çanakkale Sava┼člar─▒'dan sonra 1916'da Edirne ve Diyarbak─▒r'da görev ald─▒. 1 Nisan 1916'da tümgeneralli─če yükseldi. Rus kuvvetleriyle sava┼čarak Mu┼č ve Bitlis'in geri al─▒nmas─▒n─▒ sa─člad─▒. ┼×am ve Halep'teki k─▒sa süreli görevlerinden sonra 1917'de ─░stanbul'a geldi. Velihat Vahidettin Efendi'yle Almanya'ya giderek cephede incelemelerde bulundu. Bu seyahatten sonra hastaland─▒. Viyana ve Karisbad'a giderek tedavi oldu. 15 A─čustos 1918'de Halep'e 7. Ordu Komutan─▒ olarak döndü. Bu cephede ─░ngiliz kuvvetlerine kar┼č─▒ ba┼čar─▒l─▒ savunma sava┼člar─▒ yapt─▒. Mondros Mütarekesi'nin imzalanmas─▒ndan bir gün sonra, 31 Ekim 1918'de Y─▒ld─▒r─▒m Ordular─▒ Grubu Komutanl─▒─č─▒na getirildi. Bu ordunun kald─▒r─▒lmas─▒ üzerine 13 Kas─▒m 1918'de ─░stanbul'a gelip Harbiye Nezâreti'nde (Bakanl─▒─č─▒nda) göreve ba┼člad─▒.

Mondros Mütarekesi'nden sonra ─░tilaf Devletleri'nin Osmanl─▒ ordular─▒n─▒ i┼čgale ba┼člamalar─▒ üzerine; Mustafa Kemal 9. Ordu Müfetti┼či olarak 19 May─▒s 1919'da Samsun'a ç─▒kt─▒. 22 Haziran 1919'da Amasya'da yay─▒mlad─▒─č─▒ genelgeyle "Milletin istiklâlini yine milletin azim ve karar─▒n─▒n kurtaraca─č─▒n─▒ " ilan edip Sivas Kongresi'ni toplant─▒ya ça─č─▒rd─▒. 23 Temmuz - 7 A─čustos 1919 tarihleri aras─▒nda Erzurum, 4 - 11 Eylül 1919 tarihleri aras─▒nda da Sivas Kongresi'ni toplayarak vatan─▒n kurtulu┼ču için izlenecek yolun belirlenmesini sa─člad─▒. 27 Aral─▒k 1919'da Ankara'da heyecanla kar┼č─▒land─▒. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aç─▒lmas─▒yla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmas─▒ yolunda önemli bir ad─▒m at─▒lm─▒┼č oldu. Meclis ve Hükümet Ba┼čkanl─▒─č─▒na Mustafa Kemal seçildi Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtulu┼č Sava┼č─▒'n─▒n ba┼čar─▒yla sonuçlanmas─▒ için gerekli yasalar─▒ kabul edip uygulamaya ba┼člad─▒.

Türk Kurtulu┼č Sava┼č─▒ 15 May─▒s 1919'da Yunanl─▒lar─▒n ─░zmir'I i┼čgali s─▒ras─▒nda dü┼čmana ilk kur┼čunun at─▒lmas─▒yla ba┼člad─▒. 10 A─čustos 1920 tarihinde Sevr Antla┼čmas─▒'n─▒ imzalayarak aralar─▒nda Osmanl─▒ ─░mparatorlu─ču'nu payla┼čan I. Dünya Sava┼č─▒'n─▒n galip devletlerine kar┼č─▒ önce Kuvâ-yi Milliye ad─▒ verilen milis kuvvetleriyle sava┼č─▒ld─▒. Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenli orduyu kurdu, Kuvâ-yi Milliye - ordu bütünle┼čmesini sa─člayarak sava┼č─▒ zaferle sonuçland─▒rd─▒.

 

 

Mustafa Kemal yönetimindeki Türk Kurtulu┼č Sava┼č─▒n─▒n önemli a┼čamalar─▒ ┼čunlard─▒r:

  • Sar─▒kam─▒┼č (20 Eylül 1920), Kars (30 Ekim 1920) ve Gümrü'nün (7 Kas─▒m 1920) kurtar─▒l─▒┼č─▒.

  • Çukurova, Gaziantep, Kahramanmara┼č ┼×anl─▒urfa savunmalar─▒ (1919- 1921)

  • I. ─░nönü Zaferi (6 -10 Ocak 1921)

  • II. ─░nönü Zaferi (23 Mart-1 Nisan 1921)

  • Sakarya Zaferi (23 A─čustos-13 Eylül 1921)

  • Büyük Taarruz, Ba┼čkomutan Meydan Muhaberesi ve Büyük Zafer (26 A─čustos 9 Eylül 1922)

Sakarya Zaferinden sonra 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'e Mare┼čal rütbesi ve Gazi unvan─▒n─▒ verdi. Kurtulu┼č Sava┼č─▒, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antla┼čmas─▒'yla sonuçland─▒. Böylece Sevr Antla┼čmas─▒'yla paramparça edilen, Türklere 5-6 il büyüklü─čünde vatan b─▒rak─▒lan Türkiye topraklar─▒ üzerinde ulusal birli─če dayal─▒ yeni Türk devletinin kurulmas─▒ için hiçbir engel kalmad─▒.

23 Nisan 1920'de Ankara'da TBMM'nin aç─▒lmas─▒yla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulu┼ču müjdelenmi┼čtir. Meclisin Türk Kurtulu┼č Sava┼č─▒'n─▒ ba┼čar─▒yla yönetmesi, yeni Türk devletinin kurulu┼čunu h─▒zland─▒rd─▒. 1 Kas─▒m 1922'de hilâfet ve saltanat birbirinden ayr─▒ld─▒, saltanat kald─▒r─▒ld─▒. Böylece Osmanl─▒ ─░mparatorlu─ču'yla yönetim ba─člar─▒ kopar─▒ld─▒. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet idaresi kabul edildi, Atatürk oybirli─čiyle ilk cumhurba┼čkan─▒ seçildi. 30 Ekim 1923 günü ─░smet ─░nönü taraf─▒ndan Cumhuriyet'in ilk hükümeti kuruldu.
 
Türkiye Cumhuriyeti, "Egemenlik kay─▒ts─▒z ┼čarts─▒z milletindir" ve "Yurtta bar─▒┼č cihandabar─▒┼č" temelleri üzerinde yükselmeye ba┼člad─▒.

 

 

 

Atatürk Türkiye'yi "Ça─čda┼č uygarl─▒k düzeyine ç─▒karmak" amac─▒yla bir dizi devrim yapt─▒.
Bu devrimleri be┼č ba┼čl─▒k alt─▒nda toplayabiliriz:

1. Siyasal Devrimler:
· Saltanat─▒n Kald─▒r─▒lmas─▒ (1 Kas─▒m 1922)
· Cumhuriyetin ─░lan─▒ (29 Ekim 1923)
· Halifeli─čin Kald─▒r─▒lmas─▒ (3 Mart 1924)

2. Toplumsal Devrimler
· Kad─▒nlara erkeklerle e┼čit haklar verilmesi (1926-1934)
· ┼×apka ve k─▒yafet devrimi (25 Kas─▒m 1925)
· Tekke zâviye ve türbelerin kapat─▒lmas─▒ (30 Kas─▒m 1925)
· Soyad─▒ kanunu ( 21 Haziran 1934)
· Lâkap ve unvanlar─▒n kald─▒r─▒lmas─▒ (26 Kas─▒m 1934)
· Uluslararas─▒ saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü (1925-1931)

3. Hukuk Devrimi :
· Mecellenin kald─▒r─▒lmas─▒ (1924-1937)
· Türk Medeni Kanunu ve di─čer kanunlar─▒n ç─▒kar─▒larak laik hukuk düzenine geçilmesi (1924-1937)

4. E─čitim ve Kültür Alan─▒ndaki Devrimler:
· Ö─čretimin birle┼čtirilmesi (3 Mart 1924)
· Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kas─▒m 1928)
· Türk Dil ve Tarih Kurumlar─▒n─▒n kurulmas─▒ (1931-1932)
· Üniversite ö─čreniminin düzenlenmesi (31 May─▒s 1933)
· Güzel sanatlarda yenilikler

5. Ekonomi Alan─▒nda Devrimler:
· A┼čâr─▒n kald─▒r─▒lmas─▒
· Çiftçinin özendirilmesi
· Örnek çiftliklerin kurulmas─▒
· Sanayiyi Te┼čvik Kanunu'nun ç─▒kar─▒larak sanayi kurulu┼člar─▒n─▒n kurulmas─▒
· I. ve II. Kalk─▒nma Planlar─▒'n─▒n (1933-1937) uygulamaya konulmas─▒, yurdun yeni yollarla donat─▒lmas─▒

Soyad─▒ Kanunu gere─čince, 24 Kas─▒m 1934'de TBMM'nce Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyad─▒ verildi.

Atatürk, 24 Nisan 1920 ve 13 A─čustos 1923 tarihlerinde TBMM Ba┼čkanl─▒─č─▒na seçildi. Bu ba┼čkanl─▒k görevi, Devlet-Hükümet Ba┼čkanl─▒─č─▒ düzeyindeydi. 29 Ekim 1923 y─▒l─▒nda Cumhuriyet ilan edildi ve Atatürk ilk cumhurba┼čkan─▒ seçildi. Anayasa gere─čince dört y─▒lda bir cumhurba┼čkanl─▒─č─▒ seçimleri yenilendi. 1927,1931, 1935 y─▒llar─▒nda TBMM Atatürk'ü yeniden cumhurba┼čkanl─▒─č─▒na seçti.

Atatürk s─▒k s─▒k yurt gezilerine ç─▒karak devlet çal─▒┼čmalar─▒n─▒ yerinde denetledi. ─░lgililere aksayan yönlerle ilgili emirler verdi. Cumhurba┼čkan─▒ s─▒fat─▒yla Türkiye'yi ziyaret eden yabanc─▒ ülke devlet ba┼čkanlar─▒n─▒, ba┼čbakanlar─▒n─▒, bakanlar─▒n─▒ komutanlar─▒n─▒ a─č─▒rlad─▒.

15-20 Ekim 1927 tarihinde Kurtulu┼č Sava┼č─▒'n─▒ ve Cumhuriyet'in kurulu┼čunu anlatan büyük nutkunu, 29 Ekim 1933 tarihinde de 10. Y─▒l Nutku'nu okudu.

Atatürk özel ya┼čam─▒nda sadelik içinde ya┼čad─▒. 29 Ocak 1923'de Latife Han─▒mla evlendi. Birçok yurt gezisine birlikte ç─▒kt─▒lar. Bu evlilik 5 A─čustos 1925 tarihine dek sürdü. Çocuklar─▒ çok seven Atatürk Afet (─░nan), Sabiha (Gökçen), Fikriye, Ülkü, Nebile, Rukiye, Zehra adl─▒ k─▒zlar─▒ ve Mustafa adl─▒ çoban─▒ manevi evlat edindi. Abdurrahim ve ─░hsan adl─▒ çocuklar─▒ himayesine ald─▒. Ya┼čayanlar─▒na iyi bir gelecek haz─▒rlad─▒.

1937 y─▒l─▒nda çiftliklerini hazineye, bir k─▒s─▒m ta┼č─▒nmazlar─▒n─▒ da Ankara ve Bursa Belediyelerine ba─č─▒┼člad─▒. Miras─▒ndan k─▒zkarde┼čine, manevi evlatlar─▒na, Türk Dil ve Tarih Kurumlar─▒na pay ay─▒rd─▒. Kitap okumay─▒, müzik dinlemeyi, dans etmeyi, ata binmeyi ve yüzmeyi çok severdi. Zeybek oyunlar─▒na, güre┼če, Rumeli türkülerine a┼č─▒r─▒ ilgisi vard─▒. Tavla ve bilardo oynamaktan büyük keyif al─▒rd─▒. Sakarya adl─▒ at─▒yla, köpe─či Fox'a çok de─čer verirdi. Zengin bir kitapl─▒k olu┼čturmu┼čtu. Ak┼čam yemeklerine devlet ve bilim adamlar─▒n─▒, sanatç─▒lar─▒ davet eder, ülkenin sorunlar─▒n─▒ tart─▒┼č─▒rd─▒. Temiz ve düzenli giyinmeye özen gösterirdi. Do─čay─▒ çok severdi. S─▒k s─▒k Atatürk Orman Çiftli─či'ne gider, çal─▒┼čmalara bizzat kat─▒l─▒rd─▒.Frans─▒zca ve Almanca biliyordu.
 
 
ATATÜRK'ÜN SON YILLARI VE ÖLÜMÜ
 
 
Atatürk'ün ilk hastal─▒k belirtisi 1937 y─▒l─▒nda ortaya ç─▒kt─▒. 1938 y─▒l─▒ ba┼člar─▒nda Yalova'da bulundu─ču s─▒rada, ciddî olarak hastaland─▒. Buradaki tedavi olumlu sonuç verdi. Fakat tamamen iyile┼čmeden Ankara'ya yapt─▒─č─▒ yorucu yolculuk, hastal─▒─č─▒n─▒n artmas─▒na sebep oldu. Bu tarihlerde Hatay sorununun gündemde olmas─▒ da onu yormaktayd─▒. Hasta olmas─▒na ra─čmen, Mersin ve Adana'ya geziye ç─▒kt─▒. K─▒zg─▒n güne┼č alt─▒nda askerî birliklerimizi tefti┼č edip tatbikat yapt─▒ran Atatürk, çok yorgun dü┼čtü. Ülkü edindi─či millî dava u─čruna kendi sa─čl─▒─č─▒n─▒ hiçe sayd─▒. Güney seyahati hastal─▒─č─▒n─▒n artmas─▒na sebep oldu. 26 May─▒s'ta Ankara'ya döndükten sonra tedavi ve istirahat için ─░stanbul'a gitti. Doktorlar taraf─▒ndan, siroz hastal─▒─č─▒ te┼čhisi kondu.
 
 
Deniz havas─▒ iyi geldi─či için, Savarona Yat─▒'nda bir süre dinlendi. Bu durumda bile ülke sorunlar─▒yla ilgilenmeye devam etti. ─░stanbul'a gelen Romanya kral─▒ ile görü┼čtü. Bakanlar Kurulu toplant─▒s─▒na ba┼čkanl─▒k etti. 4 Temmuz 1938'de Hatay Antla┼čmas─▒'n─▒n yürürlü─če girmesi Atatürk'ü çok sevindirip moralini düzeltti. Temmuz sonlar─▒na kadar Savarona'da kalan Atatürk'ün hastal─▒─č─▒ a─č─▒rla┼č─▒nca Dolmabahçe Saray─▒'na nakledildi. Fakat hastal─▒─č─▒ durmadan ilerliyordu. O'nun hastal─▒─č─▒n─▒ duyan Türk halk─▒, sa─čl─▒─č─▒yla ilgili haberleri heyecanla takip ediyor, bütün kalbiyle iyile┼čmesini diliyordu. Hastal─▒─č─▒n─▒n ciddiyetini kavrayarak 5 Eylül 1938'de vasiyetini yaz─▒p servetinin büyük bir k─▒sm─▒n─▒ Türk Tarih ve Türk Dil kurumlar─▒na ba─č─▒┼člad─▒. Ekim ay─▒ ortalar─▒nda durumu düzelir gibi oldu. Fakat, çok arzulad─▒─č─▒ hâlde, Ankara'ya gelip cumhuriyetin on be┼činci y─▒l dönümü törenlerine kat─▒lamad─▒.
 
 
29 Ekim 1938'de kahraman Türk Ordusu'na yollad─▒─č─▒ mesaj, Ba┼čbakan Celâl Bayar taraf─▒ndan okundu. "Zaferleri ve mazisi insanl─▒k tarihi ile ba┼člayan, her zaman zaferlerle beraber medeniyet nurlar─▒n─▒ ta┼č─▒yan kahraman Türk ordusu!" sözü ile Türk Ordusu'nun önemini belirtmi┼čtir. Yine ayn─▒ mesajda "Türk vatan─▒n─▒n ve Türk'lük camias─▒n─▒n ┼čan ve ┼čerefini, dahilî ve harici her türlü tehlikelere kar┼č─▒ korumaktan ibaret olan vazifeni, her an ifaya haz─▒r ve amade oldu─čuna benim ve büyük ulusumuzun tam bir inan ve itimad─▒m─▒z vard─▒r" diyerek Türk Ordusu'na olan güvenini belirtmi┼čtir.
 
 
Atatürk 1 Kas─▒m 1938'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aç─▒l─▒┼č töreninde de bulunamad─▒. Haz─▒rlad─▒─č─▒ aç─▒l─▒┼č nutkunu Ba┼čbakan Celâl Bayar okudu. Atatürk bu nutkunda ülkenin imar─▒, sa─čl─▒k hizmetleri ve ekonomi konular─▒ndaki faaliyetleri aç─▒klad─▒. Bundan ba┼čka e─čitim ve kültür konular─▒na da temas edip gençli─čin millî ┼čuurlu ve modern kültürlü olarak yeti┼čmesi için ─░stanbul Üniversitesi'nin geli┼čtirilmesi, Ankara Üniversitesi'nin tamamlanmas─▒ ve Van Gölü civar─▒nda bir üniversitenin kurulmas─▒ için çal─▒┼čmalar─▒n yap─▒ld─▒─č─▒n─▒ belirtti. Türk Tarih ve Türk Dil kurumlar─▒n─▒n çal─▒┼čmalar─▒ndan duydu─ču memnuniyeti aç─▒klad─▒. Ayr─▒ca Türk gençli─činin kültürde oldu─ču gibi spor sahas─▒nda da idealine ula┼čt─▒r─▒lmas─▒ için Beden Terbiyesi Kanunu'nun uygulamaya konulmas─▒ndan duydu─ču memnuniyeti belirtti. Atatürk, ölümüne kadar memleket meselelerinden bir an olsun uzak kalmam─▒┼čt─▒.
 
 
Atatürk'ün hastal─▒─č─▒ tekrar ┼čiddetlendi. 8 Kas─▒mda sa─čl─▒─č─▒yla ilgili raporlar yay─▒mlanmaya ba┼čland─▒. Bütün memleketi tekrar derin bir üzüntü kaplad─▒. Her Türk'ün kalbi onun kurtulmas─▒ dile─čiyle çarp─▒yordu. Ancak, kurtar─▒lmas─▒ için gösterilen çabalar sonuç vermedi ve korkulan oldu. Dolmabahçe Saray─▒'nda 10 Kas─▒m 1938 sabah─▒ saat dokuzu be┼č geçe, insan için de─či┼čmez kanun, hükmünü uygulad─▒. Mustafa Kemal Atatürk aram─▒zdan ayr─▒ld─▒. Bu kara haberle, yaln─▒z Türk milleti de─čil, bütün dünya yasa büründü. Büyük, küçük bütün devletler onun cenaze töreninde bulunmak üzere temsilciler göndererek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna kar┼č─▒ duyduklar─▒ derin sayg─▒y─▒ belirten mesajlar gönderdiler. 16 Kas─▒m günü Atatürk'ün tabutu, Dolmabahçe Saray─▒'n─▒n büyük tören salonunda katafalka konuldu.
 
Üç gün üç gece, gözü ya┼čl─▒ bir insan seli ulu önderine kar┼č─▒ duydu─ču sayg─▒, minnet ve ba─čl─▒l─▒─č─▒n─▒ ifade etti. Cenaze namaz─▒ 19 Kas─▒m günü Prof. ┼×erafettin Yaltkaya taraf─▒ndan k─▒ld─▒r─▒ld─▒. On iki generalin omzunda saray─▒n d─▒┼č kap─▒s─▒na ç─▒kar─▒lan tabut, top arabas─▒na konularak, ─░stanbul halk─▒n─▒n gözya┼člar─▒ aras─▒nda Gülhane Park─▒'na götürüldü. Buradan bir torpido ile Yavuz z─▒rhl─▒s─▒na nakledildi. Büyük Ada aç─▒klar─▒na kadar, donanmam─▒z ve törene kat─▒lmak için gelmi┼č olan yabanc─▒ gemilerin e┼člik etti─či Yavuz z─▒rhl─▒s─▒ cenazeyi ─░zmit'e getirdi. Burada Yavuz z─▒rhl─▒s─▒ndan al─▒nan cenaze, özel bir trene kondu. Atalar─▒na son sayg─▒ görevlerini yapmak üzere toplanan halk─▒n kalbinde derin bir üzüntü b─▒rakarak Ankara'ya getirilmek üzere hareket edildi.
 
 
Atatürk'ün vefat─▒ üzerine cumhurba┼čkan─▒ seçilen ─░smet ─░nönü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ba┼čkan─▒, bakanlar, Genelkurmay Ba┼čkan─▒, milletvekilleri ile ordu ve devlet ileri gelenleri taraf─▒ndan kar┼č─▒lanan cenaze, Türkiye Büyük Mîllet Meclisi önünde haz─▒rlanan katafalka kondu. Ankara halk─▒ da onun cenazesi önünden sayg─▒yla geçerek son görevini yapt─▒. 21 Kas─▒m 1938 Pazartesi günü, sivil ve askerî yöneticiler ile yabanc─▒ devlet temsilcilerinin haz─▒r bulundu─ču ve on binlerce insan─▒n kat─▒ld─▒─č─▒ büyük bir tören yap─▒ld─▒. Daha sonra Atatürk'ün tabutu katafalkta al─▒narak. Etnografya Müzesinde haz─▒rlanan geçici kabre kondu. Türk milleti daha sonra, bu büyük insana lây─▒k, Ankara Rasattepe'de bir An─▒tkabir yapt─▒rd─▒. 10 Kas─▒m 1953'te Etnografya Müzesinden al─▒nan Atatürk'ün naa┼č─▒ An─▒tkabir'e getirildi. Burada yurdun her ilinden getirilmi┼č olan vatan topraklan ile haz─▒rlanan ebedî istirahatgâh─▒na yerle┼čtirildi.

 

Küçük Mustafa ö─črenim ça─č─▒na gelince Haf─▒z Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde ö─črenime ba┼člad─▒, sonra babas─▒n─▒n iste─čiyle ┼×emsi Efendi Mektebi'ne geçti. Bu s─▒rada babas─▒n─▒ kaybetti (1888). Bir süre Rapla Çiftli─či'nde day─▒s─▒n─▒n yan─▒nda kald─▒ktan sonra Selânik'e dönüp okulunu bitirdi. Selânik Mülkiye Rü┼čtiyesi'ne kaydoldu. K─▒sa bir süre sonra 1893 y─▒l─▒nda Askeri Rü┼čtiye'ye girdi. Bu okulda Matematik ö─čretmeni Mustafa Bey ad─▒na "Kemal" i ilave etti. 1896-1899 y─▒llar─▒nda Manast─▒r Askeri ─░dâdi'sini bitirip, ─░stanbul'da Harp Okulunda ö─črenime ba┼člad─▒. 1902 y─▒l─▒nda te─čmen rütbesiyle mezun oldu., Harp Akademisi'ne devam etti. 11 Ocak 1905'te yüzba┼č─▒ rütbesiyle Akademi'yi tamamlad─▒. 1905-1907 y─▒llar─▒ aras─▒nda ┼×am'da 5. Ordu emrinde görev yapt─▒. 1907'de Kola─čas─▒ (K─▒demli Yüzba┼č─▒) oldu. Manast─▒r'a III. Ordu'ya atand─▒. 19 Nisan 1909'da ─░stanbul'a giren Hareket Ordusu'nda Kurmay Ba┼čkan─▒ olarak görev ald─▒. 1910 y─▒l─▒nda Fransa'ya gönderildi. Picardie Manevralar─▒'na kat─▒ld─▒. 1911 y─▒l─▒nda ─░stanbul'da Genel Kurmay Ba┼čkanl─▒─č─▒ emrinde çal─▒┼čmaya ba┼člad─▒.